Sylabusy przedmiotów prezentowane przez pracowników Katedry Logistyki

Decyzje menedżerskie

Komputerowe pakiety optymalizacyjne

Funkcjonowanie magazynu